Temperaturen stiger,
i Norge også !
eKlima:
Gratis tilgang til Meteorologisk institutts vær- og klimadata
fra historiske data til sanntidsobservasjoner.
https://www.met.no/frie-meteorologiske-data/frie-meteorologiske-data
http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORTAL
Stnr
Navn
I_drift_fra
Hoh
Breddegrad
Lengdegrad
Kom m u
Fylke_2018
Region
18 700
OSLO - BLINDERN
jan 1931
94
59,9423
10,72
Oslo
Oslo
ØSTLANDET
48 330
SLÅTTERØY FYR
jul 1923
25
59,9083
5,0683
Bømlo
Hordaland
VESTLANDET
50 540
BERGEN - FLORIDA
nov 1949
12
60,383
5,3327
Bergen
Hordaland
VESTLANDET
89 350
BARDUFOSS
jul 1940
76
69,0577
18,5437
Målselv
Troms
NORD-NORGE
90 450
TROMSØ
aug 1895
100
69,6536
18,9368
Tromsø
Troms
NORD-NORGE
TROMSØ
BARDUFOSS
BERGEN - FLORIDA
SLÅTTERØY FYR
OSLO - BLINDERN
MÅNEDSVERDIER
Stasjoner
Stnr
Navn
I drift fra
I drift til
Hoh
Breddegrad
Lengdegrad
Kommune
Fylke
Region
88100
BONES I BARDU
mai 1907
230
68,6457
18,2442
Bardu
Troms
NORD-NORGE
89350
BARDUFOSS
jul 1940
76
69,0577
18,5437
Målselv
Troms
NORD-NORGE
90450
TROMSØ
aug 1895
100
69,6536
18,9368
Tromsø
Troms
NORD-NORGE
Elementer
Kode
Navn
Enhet
TAM
Middeltemperatur
ºC
TAMA
Temperatur, avvik fra normalen
ºC
TAN
Minimumstemperatur
ºC
TANM
Midlere minimumtemperatur
ºC
TAX
Maksimumstemperatur
ºC
TAXM
Midlere maksimumtemperatur
ºC
****************** MELDING *****************
Dataverdi merket x betyr manglende tilgang eller at kvaliteten er 'Svært usikker, modelldata' (Nivå 6 eller mer).
********************************************
Stnr
Måned
TAM
TAMA
TAN
TANM
TAX
TAXM
90450
01.1951
-5,3
-0,9
-12,4
-7,6
5,6
-3,2
90450
02.1951
-2,9
1,3
-9,5
-5,1
5,2
-0,6
90450
03.1951
-3,4
-0,7
-10,4
-6,0
5,5
-1,1
90450
04.1951
0,7
0,4
-7,2
-1,8
8,3
3,4
90450
05.1951
2,2
-2,6
-3,4
-0,3
8,8
4,8
90450
06.1951
6,0
-3,1
-0,5
3,5
17,4
9,3
90450
07.1951
9,9
-1,9
3,8
6,9
19,8
13,3
90450
08.1951
12,1
1,3
5,1
9,3
23,1
15,7
90450
09.1951
7,2
0,5
-0,3
4,8
20,2
9,7
90450
10.1951
6,5
3,8
-2,3
4,7
15,4
8,6
90450
11.1951
-3,4
-2,3
-11,6
-5,2
3,5
-1,5
90450
12.1951
-2,3
1,0
-11,2
-4,5
5,9
-0,4
90450
01.1952
-4,0
0,4
-11,1
-5,9
4,0
-2,1
90450
02.1952
-3,8
0,4
-8,9
-5,9
5,8
-1,5
90450
03.1952
-3,6
-0,9
-10,8
-6,2
4,0
-1,2
90450
04.1952
1,3
1,0
-7,3
-1,4
9,4
3,7
90450
05.1952
4,1
-0,7
-4,3
1,5
15,3
6,5
90450
06.1952
10,9
1,8
4,8
7,8
24,2
14,9
90450
07.1952
10,7
-1,2
5,8
7,9
19,5
13,7
9,0
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
9,0
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
9,0
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
y = 0,0289x - 51,239
3,0
2,0
1,0
0,0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
9,0
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
y = 0,0006e0,0046x
3,0
2,0
1,0
0,0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
9,0
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
8,0
7,0
6,0
5,0
y = 57,37ln(x) - 429,43
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
9,0
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
8,0
7,0
6,0
5,0
y = 0,0004x2 - 1,6471x + 1612,1
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Blindern
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
y = 0,0471x - 87,651
P-verdi:
3,0
Skjæringspunkt: 0,0059
X-variabel 1: 0,0033
2,0
1,0
0,0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Temperaturendringer, månedsgjennomsnitt, 20 års perioder, Blindern
jan
feb
mars
april
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-0.01
-0.01
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Bergen
12
10
8
6
4
2
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Bergen
12
10
8
6
y =
0,0166x - 24,941
P-verdi:
Skjæringspunkt: 0,0062
X-variabel 1: 0,0004
4
2
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Bergen
12
10
8
6
y =
0,0166x - 24,941
4
2
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Bergen
12
10
8
6
4
y = 0,0324x - 56,685
2
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Slåttøy
12
10
8
6
y = 0,02x - 31,748
4
2
0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Slåttøy
12
10
8
6
4
2
0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Årets gjennomsnitstemperatur, Slåttøy
12
10
8
6
y = 0,0362x - 64,192
P-verdi
Skjæringspunkt: 0,0107
X-variabel 1: 0,0045
4
2
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Tromsø 1
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
y = 0,0199x - 37,104
1,50
1,00
0,50
0,00
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
20
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Tromsø 2
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Tromsø 3
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
y = 0,0458x - 88,931
1,00
P-verdi:
4,26 E-07
0,50
0,00
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Tromsø 4
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
y = 0,0458x - 88,931
1,00
P-verdi:
4,26 E-07
0,50
0,00
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Bardufoss 1
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
-0,5
-1
y = 0,0203x - 39,043
-1,5
P-verdi : 0,00128
-2
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Bardufoss 2
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
-0,5
-1
y = 0,0002x2
- 0,8659x + 840,14
-1,5
-2
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt
Bardufoss 3
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
-0,5
-1
y = 0,0312x - 60,956
P-verdi: 0,02
-1,5
Harald Stavestrand
datakilde: eKlima Meteorologisk institutt