Harald Stavestrand 04/3-2024

To sonefrie projeksjoner
med koordinatsystem for hele Norge.

Norge trenger en arealriktig projeksjon med koordinatsystem.
Norge kunne også ha god nyttte av en sonefri projeksjon med koordinatsystem som var form- og retningsriktig.
Skråttstilte kjegleprojeksjoner løser dette problemet.
Man kan lage en perfekt sirkelbue gjennom hele landet "I fra Lindesnes til Varanger" som det heter i sangen.
Ved å plasere passeren på lat:33.38642563094842,lon 57.55296848445731 som er et sted mellom St.Petersburg og Moskva
og slå en sirkel med radius 1460,98 km finner man den perfekte "Norgebue".
Lager man så et geografisk gradnett med Nordpolen der så vil denne sirklen bli på breddegrad 76,85.
Vi kan krympe kjeglene litt å la de skjærer på 78,3 og 75,6 grader for optimale resultater.Arealavvik ved bruk av den skråstilte Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - 'Norsk LCC' - er testet, illustrert:


Formavvik ved den bruk av den skråstilte Albers areariktige kjegleprojeksjon - 'Norsk AEAC'- er testet, og illustrert:
Det å skråstille kjeglene, eller flytte Nordpolen skjer ved å flytte Norge til helt nord i Canada
og legge fedrelandet langs den egentlige 76,85 grader nord.
Både utgangspunktet og resultatet er her lat/lon koordinater, WGS84 eller ETRS89(Euref89)
Neste trin blir å velge kjegle.

Her er 3 scriptfiler som fungere i transformsjonspakken PROJ.
PROJ brukes bla av QGIS og FME.

Trykk og last ned:

Flytte_Norge_mot_Nordpolen
Lambert_formriktige_kjegle
Albers_arealriktige_kjegle