Et annet sted med geografi og kart på nettet

mer "ny-geografi", så trykk her

Etter siste istid var landet nedtrykt.
Når steg landet opp av havet her?


ArkHav_1

Ostlandet
Agder
Rogaland
Vestland
More
Trondelag
Helgeland
Lofoten
Troms
VestFinnmark
OstFinnmark


Farger i 3d:


Paletten for skjermer, nettet og telefoner

Klima og temperatur:

Det er varmerer alt!
Klimaglobus (under arbeid)

Arealtyngdepunkt:

Norske kommuners midtpunkt (2016)
Norske kommuners midtpunkt (2020)
Innlandet 2020, Areal- og befolkningstyngdepunkt
Fosen 2020, Arealtyngdepunkt
Lofoten, Arealtyngdepunkt

Korona

9 april 2020
12 april 2020
12 og 15 april
Sorter-tabell og Kart(15 april)

Historie og arkeologi

Historiske grenser
Historiske kartutsnitt : Hojern og Lijordetbakken
Helleristningene i Østfold

Egne og svært lokale stdesnavn

Stedsnavn i 3d
Presentasjon av fantasinavn

Arealplaner Hitra 2009 :

Kommuneplan Hitra
Utsnittsområde Dolmsundet
Utsnittsområde Fillan
Utsnittsområde Hestvika
Utsnittsområde Sandstad

Reguleringsplaner Hitra

Her er et QGIS-bibliotek til "stilartstyring" for plankart:

Plankart-beta

Basert på: "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 19.10.2018"
NB:Førsteutkast, trenger kvalitetssikring, oppryding og suplering. Du er velkommen.

Tyngde

Observert gravitasjon
Korrigerte bouguer-anomalier
Bouguer-anomalier
Terrengkorrigerte bouguer-anomalier

Automatisk generalisering, tyngdekartet

Det geosentriske koordinatsystemet:

Hallo jorda, min første virtuelle globus
Harald Stavestrand
harald@stavestrand.no
47 926 68 164

stavestrand is epic